Bài dự thi – Đỗ Thị Bích Phượng

Đây là lần thứ đầu tôi đến với Đà Lạt một thành phố được mọi người vẫn thường gọi là mộng mơ.

Trước khi thực hiện kế hoạch cho chuyến đi lần đầu  này tôi có khá nhiều thứ muốn thử tại Đà Lạt,thử một lần thức dậy sớm,thử một lần đi chậm,thử một lần cảm nhận cái lạnh và thử rất nhiều thứ khác .

Nhưng khi đến với thành phố mộng mơ này,bao nhiêu dự định đã không còn,không phải vì tôi không thực hiện được mà vì đã có một thứ làm tôi không thể không theo đến cùng.Đó chính là những món ăn ngon ở Đà Lạt . Tôi dành hầu hết thời gian chỉ để tìm ra những món ăn đặt biệt của Đà Lạt, những địa chỉ google không tìm được , tất nhiên Đà Lạt rất “ngon”.

Quay lại sớm thôi !!!

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 1

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 1

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 2

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 2

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 3

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 3

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 4

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 4

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 5

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 5

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 6

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 6

Đỗ Thị Bích Phượng - ảnh 7

Đỗ Thị Bích Phượng – ảnh 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *