Bài dự thi – Trương Quốc Đạt

Đà Lạt điểm đến ấn tượng với nhưng nông sản ngon và sạch. Những bông hoa Đà Lạt đẹp quyến rũ toả hương thơm mỗi khi đi qua nó. Đồng thời những công nghệ sản xuất nông sản ở Đà Lạt đạt đến trình độ cao tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khoẻ của con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *