BÌNH CHỌN CUỘC THI ẢNH
ĐÀ LẠT ĐƠN GIẢN LÀ “NGON”


NÔNG SẢN ĐƠN GIẢN LÀ “NGON” là dự án kể chuyện
được thực hiện bởi  và được tài trợ bởi thương hiệu 

Bài dự thi – Đỗ Quý Tôn
Tôi, một người rất thích nông nghiệp và đặc biệt đam mê với một loài hoa đó là hoa sen
Bài dự thi – Trần Khánh Duy
Đà lạt, đó là nơi đầu tiên trong danh sách du lịch của tôi, cho dù đi bất cứ nơi
Bài dự thi – Lê Minh Đức
Năm 20 tuổi, tôi lần đầu lên Đà Lạt. Ba năm sau đó, tôi không thể đếm được số lần