#tại chợ Đà Lạt

Một buổi sáng ở chợ Đà Lạt. Giờ là 11:45 phút tối thứ sáu, nếu đi chuyến xe 12h khuya bạn sẽ kịp thưởng thức một buổi sáng như thế sau vài tiếng nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *