#tại chợ Đà Lạt

Lâm Đồng hiện có hơn 62.000 ha đất trồng rau với sản lượng 2 triệu tấn/năm. Nông sản Lâm Đồng từ lâu đã được xem là một thương hiệu có mặt khắp các tỉnh thành trong nước từ Bắc đến Nam. Năm 2016, gần mười ngàn tấn rau củ đã từ Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lộc đi khắp Sing, Thái, Đài Loan, Nhật Bản,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *