#tại chợ Đà Lạt

Đây là cô Minh bán mứt ở Chợ Đà Lạt. Cô kể rằng công việc bán mứt mỗi ngày của mình giống như đang chơi đồ hàng, những món đồ chơi bánh mứt nhiều màu sắc.
Bạn chơi cùng cô mỗi ngày là lũ ong. Tụi nó thường đến hút mật trong những thau mứt của cô từ 8h đến 11h sáng và từ 13h đến 15h30 chiều. Cô bảo cô sắp phải chia tay tụi nó rồi vì sắp tới mùa hoa, tụi nó sẽ đi hút mật hoa chứ không hút mật trong thau mứt nữa. Đám ong nhỏ là lũ ham chơi mới còn bám víu ở đây giờ này thôi.
“Ong sạch lắm nên khỏi đuổi tụi nó, đói nên tụi nó bám mứt hút mật thôi mà!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *